Brenson & Abraham

Kiknek ajánljuk az Offshore-t?

Általánosságban elmondható, hogy amikor Ön először felteszi magának a kérdést, hogy alapítson-e egy nemzetközi céget, akkor nem tudja biztosan, hogy szüksége van-e rá. Azonban két dolgot biztosan tud:

 • Ön mivel foglakozik?
 • Mit vár egy offshore-tól?

Szeretnénk döntését megkönnyíteni azzal, hogy összeszedtünk néhány tipikus kört felhasználó személye és a felhasználás módja szerint, akiknek szüksége lehet offshore konstrukciók igénybevételére.

Felhasználó szerint

 1. Cégeladás előtt állóknak

  Ma Magyarországon a cégeladásból származó jövedelem adóköteles. Az adó mértéke 25%. Az eladásból származó jövedelem az az összeg, amely összeggel drágábban adjuk el a cégünket, (részvényeinket, üzletrészünket), mint amennyibe nekünk került. Ez a rendelkezés nagyon nagy adóterhet ró számos vállalkozóra. Főleg azokra, akik 1 vagy 3 Millió forinttal alapították a vállalkozásukat, és a Társaságuk jelenlegi értéke (saját tőkéje) akár a 100 M Ft-ot is meghaladja. Tekintettel arra, hogy a hatályos magyar adójogszabályok szerint a cégeket legalább a saját tőkéjük értékének megfelelő értéken kell értékesíteni (nem összekeverendő a jegyzett tőkével!!) az adóalap mértéke közel 100 M Ft is lehet.

  A Magyar adórendszer sajnos nem mentesíti a vállalkozót az adó megfizetése alól akkor sem, ha ő ezt az összeget nem a saját életszínvonalának a fokozására kívánja fordítani, hanem szeretné ismételten a gazdaságba – személyi jövedelemadó megfizetése nélkül – újabb vállalkozások útján visszaforgatni. A Brenson tanácsadói a fenti esetkörre is, illetve az egyéb cégértékesítésekre is tudnak olyan megoldásokat nyújtani, melyekkel legálisan – akár a kedvezményezett részesedés-csere útján, akár egyéb adójogi eszközökkel – a magyar adójogszabályoknak és egy esetleges adóhatósági vizsgálatnak is megfelelve csökkenteni, vagy mellőzni tudja a cégértékesítésre vonatkozó adóterheket.

 2. Export-import kereskedőknek

  Amennyiben Ön külkereskedelmi tevékenységet folytat, akkor bizonyára van lehetőség az adóterhek csökkentésére. Magyarországon a háromszögügyletek az adóhatóság és számviteli szakértők által is elismert üzleti tevékenységek. A beszerzési és értékesítési árak különbözete képezi a nyereségadó és a forgalmi adó alapjainak a bázisát. Egyetlen kereskedőnek sem mindegy, hogy milyen árréssel dolgozik, illetőleg, hogy ezen árrésből mennyit kíván magyar társasága és mennyit kíván külföldi társasága útján adózni.

  A Brenson tanácsadói minden import és export ügyletre vonatkozóan tudnak olyan, a háromszögügyletekre vonatkozó, ország- és termékspecifikus tanácsokkal szolgálni, amelyekkel a beszerzési árrésből keletkező adó a leghatékonyabban optimalizálható és tervezhető. Tanácsadóink a tervezés során az esetleges transzfer-árazási szabályokat is megvizsgálják, és a transzferár-képzési szabályokkal összhangban álló tanácsokat nyújtanak.

 3. Ingatlan beruházóknak, forgalmazóknak

  Magyarországon az adótörvények módosításával nagy mértékben megszigorodtak az ingatlanokat tulajdonló társaságok értékesítésére vonatkozó szabályok. A szigorodó szabályok ellenére az ingatlan-beruházás és –forgalmazás az adóterhek jogszerű csökkentésére jó terület.

  Tanácsadóink mind a projekt-társaságok megalapításához kapcsolódó megfelelő adózási struktúra kialakításában, mind a építkezés során történő ún. működési adóoptimalizálásban, mind pedig akár az egyes ingatlanonként történő, akár ütemekre lebontott ingatlan-értékesítésben, ingatlan-vagyon átstrukturálásában rendelkeznek több éves tapasztalattal és tudnak Önnek megfelelő tanácsokat nyújtani.

 4. Tőzsdézőknek

  Amennyiben Ön a megtakarított pénzét be szeretné fektetni és azzal akár intenzív tőzsdei ügyleteket kíván végezni, akár kisebb kockázattal csak be kívánja fektetni kamatozó kötvényekbe, vagy szimplán csak egyszerű bankbetétbe, úgy a befektetéséből származó kamatok, hozamok után adót kell fizetnie. Az adó mértéke 25-36%. Ezen adó megfizetése ellenére sajnos – a mai adóhatósági gyakorlatot ismerve – még annak a veszélye is fennáll, hogy az adóhatóság személyi jövedelemadó bevallásának utólagos ellenőrzésére irányuló – ismertebb nevén vagyonosodási vizsgálatot – kezdeményez ellenünk, megvizsgálva, hogy megtakarításunkat a megfelelő jövedelemadók megfizetése mellet gyűjtöttük-e össze az évek során.

  Tanácsadóink olyan nemzetközi megoldásokat tudnak az Ön számára nyújtani, melyekkel nem csak az árfolyam-nyereségből, kamatjövedelemből, vagy befektetési tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adót nem kell megfizetni, hanem még egy esetleges vagyonosodási vizsgálat veszélyét is lecsökkentik úgy, hogy Ön a megtakarítását egy külföldi, magas jogbiztonságú és infrastruktúrájú környezetben kamatoztathatja tovább, vagy végezheti vagyonával a befektetési ügyleteit jogszerűen.

 5. Nagy értékű jármű (autó, hajó, repülőgép) tulajdonosoknak

  A nagy értékű lajstromozott eszközök, járművek után az állam előszeretettel vet ki különféle adókat. Ezek a vagyoni adók, szerzési illetékek és átírási díjak. A nagy értékű regisztrált eszközök értékesítéséből származó jövedelem szintén adóköteles, melynek mértéke 36%. Ezen eszközök saját név alatt való lajstromoztatása továbbá nagyban növeli a vagyonosodási vizsgálatra való kiválasztás esélyét.

  Tanácsadóink szakosodtak olyan nemzetközi környezetekre, ahol a nagyobb értékű autókat, hajókat és repülőgépeket megfelelő jogbiztonsággal és nagyon kedvező díjakkal lehet regisztrálni, lajstromozni. Az ilyen helyszíneken listázott eszközöknek nem csak a regisztrátori joghatóságban történő éves fenntartása olcsóbb, de az átruházásuk is egyszerűbb, olcsóbb és lényegesen kevesebb befizetendő adóval jár.

Felhasználás módja szerint

 1. Vagyonkezelésre

  Amennyiben Ön a megtakarított vagyonát, pénzét, vállalatait (részvényeit, üzletrészeit) szeretné biztonságban tudni, és szeretné azt elkerülni, hogy akár az adóhatóság, akár a nem kívánt egyéb érdeklődők fürkészhessék az Ön vagyoni elemeit, illetőleg szeretné, ha Ön ezen vagyonelemekkel úgy gazdálkodna, hogy annak ne legyen adózási kapcsolata Magyarországgal, akkor Önnek egy ún.: personal holding vagyonkezelő cég megalapítását javasoljuk.

  A Brenson tanácsadóinak nagy tapasztalata van a vagyonkezelő magán-alapítványok és holdingcégek alapításával és üzemeltetésével kapcsolatban. Tanácsadóink biztonságos nemzetközi megoldásokkal tudnak szolgálni a vagyonkezelésre, centralizált, vagy decentralizált vállalati struktúrák kialakítása terén, amely biztosítja azt Önnek, hogy akár teljesen anonimizáltan kezelje vagyonát és mindenféle adózási többlet-teher megfizetése nélkül üzemeltesse, értékesítse, vagy igényeinek megfelelően átstrukturálja azt.

 2. Öröklés esetére

  Amennyiben Ön a megtermelt és/vagy az évek alatt megszerzett javairól szeretne saját maga rendelkezni, és nem szeretné, hogy a magyar polgárjog szerinti öröklési rendet kellejen követnie, sőt azt sem szeretné, hogy az örököseinek az akár 21%-os mértékű öröklési illetéket is meg kelljen fizetnie, akkor javasoljuk, hogy készüljön fel előre egy esetleges öröklési helyzetre.

  A Brenson a megfelelő helyszínen bejegyzett magán-alapítványok, vagy holding-társaságok útján biztosítani tudja az Ön számára, hogy a vagyona olyan mértékben és ütemben szálljon át az Ön által kiválasztott kedvezményezettre (kedvezményezettekre), ahogyan Ön szeretné. Ezen jogi entitásokon keresztül Ön bármilyen feltételeket szabhat a kedvezményezettek (leendő örökösök) részére, legyen az akár egy betöltött életkor, vagy egy megszerzendő diploma. A kedvezményezetteknek a vagyon megszerzése esetén nem kell semmilyen öröklési vagy ezzel egy tekintet alá eső egyéb adót, vagy díjat megfizetniük.

 3. Profitmaximalizálás céljából

  Amennyiben Ön magyarországi, vagy egyéb uniós államban jól prosperáló céget birtokol és a célja nem a társaság későbbi értékesítése, nem is a társaság vagyonának felhalmozása, hanem az, hogy a társaság által megtermelt javakat minél gyorsabban és minél kedvezőbb adókulcsok mellett kivonja a társaságból egy olyan jogi entitásba, ahol már szabadabban tud rendelkezni azokkal, úgy javasoljuk, hogy keresse tanácsadónkat.

  A Brenson munkatársai az pontos üzletviteli és pénzügyi folyamatok feltérképezését követően cégre-szabott javaslatot adnak arra nézve, hogy mi a leggazdaságosabb törvényes módja a tőkekivonásnak a vállalkozásából.

 4. Halasztott adófizetés igénybevételére

  Ha Önnek terhes az, hogy a tervezett akvizíciók után rendszeresen, vagy bevallási időszakonként adót kell fizetnie, és szeretné az adóra fizetendő tőkét még tovább használni ezzel is növelve a vállalkozásának a szabadon felhasználható likvid tőkéjét és ezzel tovább növelve cégének az eredményességét és stabilitását, úgy Önnek jó megoldás a halasztott adófizetés.

  Tanácsadóink a társaság működését és az abból adódó lehetőségek megvizsgálását követően tájékoztatást adnak arról, hogy mennyiben valósítató meg az Ön cégének tevékenységi körében egy külföldi társaság által biztosított halasztott adózású strukturális modell.

 5. Szellemi tulajdonnal rendelkezőknek

  Amennyiben Ön olyan szellemi termékkel rendelkezik (szoftver, védjegy, névhasználat, tanulmány, stb.), vagy olyan szellemi terméket fejleszt, amelyet saját, vagy egy másik cégben hasznosít, vagy ügyfeleinek árul, úgy javasoljuk e szellemi terméknek a külföldön történő levédését. Tanácsadóink a legkülönbözőbb immateriális javakat, vagy szellemei termékeket le tudják védetni olyan adózási környezetben, ahol magas szintű a szellemi termékek tulajdoni védelme és nagyon kedvezőek az annak hasznosításából származó jövedelmek adózási szabályai.

  Amennyiben Ön szeretné, hogy a szellemi termékek hasznosításából származó bevételei a legoptimálisabban adózzanak, úgy keresse tanácsadónkat. Tanácsadóink a szellemi termékek adózási szempontból optimális értékesítési lehetőségek területén, illetve ezen szellemi termékek tulajdonjogának külföldi cégbe történő átstrukturálásának területén is kellő szaktudással rendelkeznek.